Actualidad

El Diccionario de la memoria colectiva en El País

 


Memòria de tots, de la A a la Z
Un diccionari fet per 187 acadèmics planteja conceptes històrics recents compartits per les societats occidentals.