Eventos


Institut d'Humanitats de Barcelona - CCCB | 18:30
Laura Llevadot en el CCCB

 


CURS «De la política a lo polític». Derrida i la democràcia per venir
1