autor Jordana Lluch, Ester

Ester Jordana Lluch és professora a L’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny, a Barcelona. És llicenciada en psicologia i filosofia i doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona amb la tesi sobre la qüestió de la transformació en el pensament de Michel Foucault, Être autrement: el Ser com a transformació en Michel Foucault, del 2017. La seva recerca gira entorn dels vincles entre el pensament crític contemporani, l’estètica i la política a partir de preguntar-se pel seu caràcter transformador. Forma part de la Càtedra de Filosofia Contemporània de la Universitat de Barcelona i és membre de la Xarxa Iberoamericana Foucault.


Títulos publicados

Les nocions de biopolítica i governamentalitat desenvolupades pel pensador francés Michel Foucault han estat fonamentals per obrir tot un camp d’anàlisi dins la política contemporània.

Jordana Lluch, Ester
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional

1