autor Riba, Jordi

Jordi Riba és professor de filosofia a la UAB i investigador associat al Laboratori «Logiques contemporaines de la philosophie» de la Université Paris 8. Els seus temes de recerca són el paper dels individus en la renovació democràtica i la seva articulació filosòfica. Ha publicat articles en diversos països europeus i americans i d’entre les seves darreres obres destaquen els llibres Republicanismo sin república (2015) i Crisis, fraternidad y democracia (2018). Com a editor destaquen La fraternité révéillée (2016), Aporías de la democracia (2018); i la traducció del llibre de Miguel Abensour, La democracia contra el Estado (2017).


Títulos publicados

Per Badiou, la naturalesa del filosofar és fer sempre un pas més enllà en el si d’un problema que existeix des de sempre.

Riba, Jordi
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional

1