autor Riba, Jordi

Jordi Riba és professor de filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona, professor visitant a la Universitat Paris 8 i membre associat al seu laboratori d’estudis i investigacions «Logiques contemporaines de la philosophie». La seva recerca actual se centra en l’estudi del paper de la filosofia en les formes democràtiques emergents. També, a més del treball sobre el filòsof francès del segle XIX, Jean-Marie Guyau, ha desenvolupat el tema de la crisis permanent com a eina interpretativa de la modernitat. Ha publicat, entre d’altres, Republicanismo sin república (Barcelona: Bellaterra, 2014); La Fraternité réveillée (París: Harmattan, 2016); Un nouveau regard sur la solidarité (París: Harmattan, 2018), els dos darrers coordinats amb Patrice Vermeren; Crisis permanente (Barcelona: Ned ediciones, 2021) i Alain Badiou: Allò polític i la política (Barcelona: Gedisa, 2018 en català i 2021 en castellà).


Títulos publicados

L’obra d’Abensour mostra la utopia i la democràcia com un element cabdal i d’actualitat, per aproximar-se de manera renovada a la comprensió dels nous moviments socials emergents.

Riba, Jordi
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional


Per Badiou, la naturalesa del filosofar és fer sempre un pas més enllà en el si d’un problema que existeix des de sempre.

Riba, Jordi
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional

1